ข่าว : สุชาติ รมว.แรงงาน ห่วงใย ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ส่ง รองเลขาธิการ สปส. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจถึงบ้าน ในจังหวัดเชียงราย

30 มกราคม 2566

สุชาติ รมว.แรงงาน ห่วงใย ผู้ประกันตนทุพพลภาพ
ส่ง รองเลขาธิการ สปส. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจถึงบ้าน ในจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิด ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้นางสาวจีระภา บุญรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยนางวิไลพร วงษ์อัยรา ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ร่วมลงพื้นที่อำเภอเชียงแสน ในจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตพร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ผู้ทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย โดยมีครอบครัวผู้ทุพพลภาพให้การต้อนรับ


          นางสาวจีระภา บุญรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ ท่านพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้างผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยทุพพลภาพ และให้ความสำคัญในการดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิด ได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ ที่ควรได้รับ โดยในวันนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ ดิฉันพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ เพื่อมอบของเยี่ยมให้กับผู้ประกันตนทุพพลภาพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ทุพลภาพและครอบครัว ให้แก่ นายอดุลย์ แก้วคำ อายุ 62 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 อาศัยอยู่ในตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งทุพพลภาพเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก มีอาการอ่อนแรงซีกขวา สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง แต่ต้องมีภรรยาและบุตรคอยช่วยเหลือดูแล สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ได้จ่ายสิทธิประโยชน์เงินทดแทนการขาดรายได้ ในอัตราเดือนละ 650 บาท เป็นเวลา 15 ปี หลังจากนั้น นางสาวจีระภา บุญรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และคณะได้เดินทางไปยังตำบลแม่เงิน ในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ แก่ นางสาวเบญจรัตน์ กันแก้ว อายุ 49 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ซึ่งประสบอุบัติเหตุน้ำร้อนลวก มีบาดแผลบริเวณใบหน้า มือด้านซ้ายไม่สามารถหยิบจับได้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ได้จ่ายสิทธิประโยชน์ เงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราเดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต


          นางสาวจีระภา รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ฝากความห่วงใยผู้ประกันตน ที่ทุพพลภาพ และพร้อมดูแลให้ได้รับความคุ้มครอง และเข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนถูกต้อง เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต เพราะผู้ประกันตนทุกคนคือครอบครัวประกันสังคม


--------------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สายด่วน โทร.1506